ژانویه 15, 2021

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت چیست؟ کنترل کیفیت (QC) فرایندی است که از طریق آن یک کسب‌وکار به دنبال اطمینان از حفظ یا بهبود کیفیت محصول خود می‌باشد. کنترل […]