ژانویه 15, 2021

مدیریت مالی

سیستم مدیریت مالی سیستم مدیریت مالی به روش و نرم‌افزاری گفته می‌شود که سازمان برای نظارت و اداره درآمد، هزینه‌ها و دارایی‌های خود با اهداف حداکثر […]