ژانویه 9, 2021

نفت و گاز

باتوجه‌ به حجم عملیات و گستردگی فعالیت‌ها و فرآیندها در حوزه نفت و گاز در سراسر جهان راه‌حل‌های مخصوص در Focus طراحی شده است که متناسب […]
مارس 7, 2021

نفت و گاز

باتوجه‌ به حجم عملیات و گستردگی فعالیت‌ها و فرآیندها در حوزه نفت و گاز در سراسر جهان راه‌حل‌های مخصوص در Focus طراحی شده است که متناسب […]
ژانویه 9, 2021

خودرو سازی

باتوجه‌به حجم عملیات و گستردگی فعالیت‌ها و فرآیندها در حوزه خودرو‌سازی در سراسر جهان راه‌حل‌های مخصوص در Focus طراحی شده است که متناسب با نوع تولیدات […]
ژانویه 11, 2021

تولید

باتوجه‌به چالش‌های موجود در تولید محصولات و باتوجه‌ به اینکه برنامه‌ریزی تولید قلب حرکت و موتور محرکه سازمان‌ها است، هماهنگی واحدهای مختلف ازجمله فروش و تولید، […]
ژانویه 11, 2021

بیمه

تمام شرکت‌های بیمه‌ی برای پوشش دادن ریسک موجود در صنعت به دنبال راه‌حل ساده برای مدیریت بیمه‌نامه‌ها، افزایش فروش، و پیگیری خدمات پس از فروش می‌باشند. […]
ژانویه 9, 2021

بانکداری

بانک صنعت بانکداری شبکه‌ای از مؤسسات مالی بوده که برای تأمین خدمات بانکی از جانب دولت مجوز دارند، و با وجود افزایش تقاضای مشتریان در بازار […]
ژانویه 9, 2021

ارتباطات

باتوجه‌به چالش‌های موجود در مبحث ارتباطات و پیشرفت روزانه این صنعت، هماهنگی با تغییرات جهانی و قابلیت پاسخ‌دهی به نیازهای بازار نیازمند پویایی و بروز بودن […]