ژانویه 14, 2021

امکان سنجی

امکان‌سنجی امکان‌سنجی ERP در واقع تحلیلی از مدل کسب‌و‌کار یا رویکرد عملیاتی مربوط به سیستم ERP شماست. تمرکز یک مطالعه امکان سنجی برای پاسخ به یک […]