مجلات Focal Point

اخبار، ویژگی‌های جدید نرم‌افزار، مصاحبه‌ها، مطالعات موردی و آخرین ترندهای ERP

Focal Point نشریه  مخصوص شرکت Focus Softnet است که به صورت انحصاری برای انتشار اخبار مربوط به آخرین پیشرفت های این شرکت، محصولات جدید و ارتقاء و پیشرفت‌های پیش‌رو در مجموعه راهکارهای ERP موجود منتشر می شود.

ما همچنین به‌طور منظم مصاحبه‌های مشتریان خود را منتشر خواهیم کرد، که در آن موضوعات مهم و چالش‌های کاری موجود در صنعت مربوطه مطرح خواهد شد.

Focal Point همواره یکی از منابع اصلی ما بوده است که از طریق آن ما چشم اندازها و مشتریان خود را در مورد رویکرد نوآورانه خود در جهت حل مشکلات تجاری، با همکاری کارشناسان و سازمان‌های برجسته به روز می کنیم.

ما همچنین جزئیات تحقیقات خود را در رابطه با آخرین روندهای ERP، تأثیر آنها بر سازمان‌های تجاری و نحوه استفاده ما از آنها به عنوان ارائه دهنده ERP برای ارائه بهترین خدمات به مشتریان ، منتشر می کنیم.